Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.          Rejestracja danych i ich przetwarzanie

1.          Klient w momencie rejestracji konta w sklepie Mój Miód i podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez firmę Aleksandrę Dutkowiak Mój Miód w celu realizacji przesyłki/przesyłek.  W procesie rejestracji Uczestnik akceptuje Politykę Prywatności oraz Regulamin sklepu.

2.          Zgody, o której mowa w pkt. 1 powyżej, zostają udzielone poprzez zaznaczenie specjalnego pola w Formularzu Rejestracyjnym i mogą zostać cofnięte przez Właściciela konta w ramach aktualizacji danych na Koncie Indywidualnym.  Cofnięcie akceptacji Polityki Prywatności lub/i Regulaminu Programu  skutkuje usunięciem konta. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych Klienta i cofnięciem wszystkich zgód. Sklep będzie przechowywał dane, w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, w celu  dochodzenia lub obrony roszczeń lub obrony przed roszczeniami a po okresie przedawnienia roszczeń wszystkie dane zostaną trwale usunięte.

3.          Niezbędnym elementem procedury rejestracji oraz złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, które są oznaczonych jako obligatoryjne. Wymagane jest także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

4.          Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów tj. firmie kurierskiej.

 5.          Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji, składaniu Zamówień, zgłaszania reklamacji/ zwrotu.

2.          Pliki cookies

1.          Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze sklepu przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze strony internetowej, dostosowywanie stron do potrzeb i oczekiwań danego Klienta. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

2.          Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości sklepu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze sklepu będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron sklepu.

Loading...